İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Mesleki Kuruluşlar

ULUSLARARASI MESLEK KURULUŞLARI

 

 

The Institute of Internal Auditors  (IIA), 1941

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü  

www.theiia.org

 

 

1941 yılında ABD’de kurulmuş olan IIA (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) iç denetim mesleğinin dünya çapında faaliyet gösteren en büyük meslek örgütüdür. Dünya çapında 165 ülkede 170.000’den fazla üyesi vardır.

 

 

IIA, mesleğin küresel sesi olarak mesleğin tanıtımı, eğitim, sertifikasyon, araştırma konularında dünya çapında lider kurum durumundadır.

 

 

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), 1982

Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu

www.eciia.eu

 

 

1982 yılında kurulan ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Avrupa’da 33 ülkede faaliyet gösteren ulusal iç denetim enstitülerinin profesyonel temsilcisidir. Merkezi Brüksel’dedir.Konferederasyona sadece iç denetim enstitüleri üye olabilmektedir. Bireysel üyelik kabul edilmemektedir.

 

 

Konfederasyonun amacı, üye ülkelerde, iç denetim mesleğini, faydalarını, standartlarını ve niteliklerini tanıtmak; Uluslararası İç Denetim Standartları ve meslek ahlak kurallarının özel ve kamu sektöründe uygulanmasını sağlamaktır.

 

Bu amaçla meslekle ilgili konularda araştırmalar yapar, raporlar yayımlar, konferanslar verir ve danışmanlık yapar. Avrupa Birliği Komisyonunun (European Commission) İç denetimle ilgili hizmetlerde daimi danışmanıdır.

 

 

 

 

ULUSAL MESLEK KURULUŞLARI

 

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), 1995

www.tide.org.tr

 

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 19 Eylül 1995 tarihinde Türkiye’de uluslar arası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekle ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Halen 350'den fazla kurumu temsil eden 1.000'den fazla üyeli bir meslek örgütüdür.

 

 

1996 yılında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu üyeliğine kabul edilmiştir. 2005 yılında IIA tarafından "Ulusal Enstitü" olarak kabul edilmiştir.

 

 

TİDE, üyelerine ve iç denetçilere eğitim, sertifikasyon, mesleki konferanslar ve yayınlar yoluyla mesleki alanda birçok hizmet sunmaktadır.

 

 

 

Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER), 2007

www.kidder.org.tr

 

 

Dernek, üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve desteklemek, mesleki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, Kamu sektöründeki iç denetim faaliyetinin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde icra edilebilmesi ve iç denetçilik mesleğinin gelişmesi, güçlü ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ortak bir platform oluşturmak, üyelerine bu konularda destek vermek ve yardımcı olmak, iç denetime ilişkin mevzuat ve denetim uygulamalarının iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek, mesleki ve bilimsel nitelikli çalışmalar yapmak veya yaptırmak amaçlarıyla kurulmuştur.

 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer özel kanunlara göre kamu idarelerinde iç denetçi olarak görev yürütenler, Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikası ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “İç Denetçi Sertifikası”na sahip olanlar ve Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi yürütenler veya yürütmüş olanlar dernek üyesi olabilirler.