İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Örnek Uygulamalar

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 • Dayanıklı Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci
 • Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci
 • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları İş Akış Süreci
 • Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin İş Akış Süreci

RİSK VE KONTROL TABLOLARI

 • Dayanıklı Taşınır İşlemleri Risk ve Kontrol Tablosu
 • Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri Risk ve Kontrol Tablosu
 • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Risk ve Kontrol Tablosu
 • Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Risk ve Kontrol Tablosu

BULGU FORMLARI

 • Taşınır İşlemleri
 • Doğrudan Temin
 • İhale İşlemleri
 • Muayene ve Kabul
 • Muhtelif

İŞLEM SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI ÖNERİLEN BAZI FORMATLAR

      A- TAŞINIR İŞLEMLERİ

·      Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı formatı

 • Bağış yoluyla edinilen taşınırların teslim alınmasına ilişkin tutanak formatı
 • Tüketim malzemeleri ihtiyaç listesi formatı
 • Ambara iade edilen tüketim malzemelerine ilişkin liste formatı
 • Sayım kurulu oluşturulmasına ilişkin onay formatı
 • Ambar devir kurulu teşkiline ilişkin onay formatı
 • Hurda komisyonu teşkiline ilişkin onay formatı
 • Harcama birimleri arasında taşınır devrine ilişkin onay formatı

B- DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK YARDIMLAR

 • Proje Raporu
 • Proje yardımı başvuru evrakı inceleme usul ve esasları
 • Bilgi ve Belge Tespit Formu
 • Başvuru Evrakı İnceleme Formu-merkez
 • Protokol
 • Sonuç Raporu formatı
 • Etkinlik Raporu formatı
 • Etkinlik Raporunun düzenlenmesine dair usul ve esaslar
 • Yardım Talep Başvurularının Kayıt ve Takibine İlişkin Tablo formatı
 • İl Müdürlükleri Kayıt ve Takip Tablosu formatı