İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri Risk ve Kontrol Tablosu

Tüketim malzemeleriyle ilgili giriş, çıkış, sayım, devir ve yıl sonu işlemleri, web tabanlı “Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS)” üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kendi şifresi ile giriş yaparak, tüm işlemleri sistemin yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

 

Sisteme girildikten sonra Yardım kısmı tıklandığında açılan kısımda, web tabanlı Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu bulunmaktadır.

 

İşlem sürecinde kullanılan formatlar ve açıklamaları Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer almaktadır. Yönetmelik ve ekleri www.muhasebat.gov.tr internet adresinin mevzuat kısmında yayımlanmıştır.