İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları Risk ve Kontrol Tablosu