İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
  • Neredeyim :

Türkiye'de İç Denetim

 
TÜRKİYE'DE İÇ DENETİM 


Dünyada iç denetim mesleğindeki gelişmeler paralelinde ülkemizde de, halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulu; bankacılık alanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iç denetime yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nda da şirketlerde iç denetim faaliyetinin kurulmasına yönelik düzenlemeler mevcuttur.

 

İç denetim fonksiyonu kamu yönetimimize, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla dahil edilmiştir. 5018 sayılı Kanun, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bünyesinde iç denetimin kurulmasını öngörmektedir.

 

İç denetçi atamaları ve verilen eğitimleri müteakip, 2008 yılında kamu idarelerinde iç denetim faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. Kamu iç denetim sistemi, altıncı uygulama yılını tamamlamış bulunmaktadır.

Bugün itibarıyla 210 kamu idaresinde yaklaşık 850 iç denetçi görev yapmaktadır. Kamu idarelerinde; yeterli bilgi ve tecrübeye sahip iç denetçilerin atanması ve iç denetim uygulamalarının kalitesinin artırılması suretiyle uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin yürütülmesinin sağlanması 2014-2016 dönemi için temel hedeftir