İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI


Misyon ve Vizyon

 
İç Denetim Birimi Başkanlığının misyonu:

Bakanlığımız faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla; Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerini, risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermektir.

 
İç Denetim Birimi Başkanlığının vizyonu:
 
Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak yürüttüğü denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile Bakanlığımız çalışmalarına değer katan ve geliştiren, yeterli sayıda ve nitelikli denetim elemanı ile yeterli mali ve teknolojik imkanları olan etkin ve etkili bir denetim birimi olmaktır.