İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI


Genel Bilgi

İç ve Dış Denetim Kavramları

 

Klasik anlamda denetim; genel hatlarıyla bir kurumun, programın veya projenin yapısının, çıktılarının ve faaliyetlerinin önceden belirlenmiş kriterlerine uygunluğunu araştırmak ve elde edilen bulguların nesnel ve sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulduıktan sonra ilgili taraflara raporlanması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

 

İç denetim, kuruma hizmet amacıyla kurumun tüm faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için kurum içinde kurulmuş bağımsız bir denetim fonksiyonudur.

 

Buna karşılık dış denetim, kurumun, kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan kurumla organik bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir.